Blandede signaler fra detail- og industrihandlen

Optimismen er til at syne i industrien medens detailhandlen bærer præg af modsatte indikationer, viser ny opgørelse fra Danmarks Statistik

Konjunkturindikatoren for bygge og anlæg var i denne måned  -16 sammenlignet med augusts 15. Industrien oplevede en sammensat stigning fra – 6 til -2.
De optimistiske toner i serviceerhvervene skinnede igennem i en indikationsstigning fra -1 til 4. Modsat Detailhandlen, der er faldet med hele 10 point i konjunkturs barometeret fra august til september i år.

Positive udmeldinger fra Danske Bank

Den øgede forventning både i industrien og i serviceerhvervene behager Danske Bank, der påpeger, at det er første gang siden 2011 man ser en indstilling, der trækker på smilebåndene, præsenteret i serviceerhvervene.

Den store stigning i servicetilliden er et tegn på en stigende tro på, at der i øjeblikket er en vending undervejs i dansk økonomi. Det går bedre på vores eksportmarkeder, hvilket har fået industritilliden til at stige og forbrugertilliden er også steget markant. Det er begge dele noget som smitter af på humøret i serviceerhvervene,” knytter økonomen Jens Nærvig Pedersen til opgørelse fra dst.dk

Læs hele artiklen her på business.dk

 

Den øgede danske byggeoptimisme skal ses i lyset af det tyske valg

Større efterspørgsel fra Tyskland som følge af valget

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) vurderer, at danske byggerådgivere godt kan se frem til den nærmeste fremtid, der vil indeholde større efterspørgsel fra Tyskland.
Uanset hvilken koalition, det ender med, vil den grønne omstilling i  Tyskland tage fart. Og netop i forhold til bæredygtigt byggeri og  energioptimering har vi fra Norden meget at byde ind med, og kan stille  med ekspertise,” lyder det fra adm. direktør i FRI, Henrik Garver.
Den optimistiske forudsigelse fra FRI deles ligeledes af arkitektbranchen, der forventer, at “en ny koalition kan betyde øget fokus på klima- og energirigtige  løsninger.”

Læs hele artiklen her på epn.dk

Skift dit foretrukne mærkeværksted ud med en konkurrent, så får du ofte mere for pengene

De høje afgifter lægger en dyne over markedet. Hvis virksomhederne løfter produktiviteten, vil man som forbruger enten få mere for de samme penge – eller det samme for færre penge,” således lyder det fra , direktøren i Bilbranchen, Thomas Møller Sørensen.

Af den nye analyse fra Bilbranchen under Dansk Industri kan udledes, at bilejernes manglende prispres er med til at holde liv i markedet – især i mindre produktive autoværksteder.

Den manglende orientering har med stor sandsynlighed sit udspring i de høje registreringsafgifter på nye biler i Danmark. De danske bilejere er simpelthen ikke opmærksomme på, hvor meget de betaler, når bilen ruller til og fra værkstedet.
Samtidig er det svært som almindelig bilejer at vurdere forholdet mellem pris og kvalitet både hvad angår reservedele, men også hvad angår reparationer. Flere forbrugere vælger at fastholde en tillid til mærkeværkstedstedet mod en forventning om en højere kvalitet.

Men denne tillid og loyalitet overfor mærkeværkstederne, svækker konkurrenceevnen, lyder det fra konkurrencestyrelsen.

Vi er fuldstændig enige med Konkurrencestyrelsen og regeringen i, at prispresset fra forbrugerne på eftermarkedet er mindre end i lande, vi i øvrigt sammenligner os med. Derfor opfordrer vi også regeringen til at få lagt afgiftsystemet om”  lyder det som modsvar fra Bilbranchens direktør, Thomas Møller Sørensen.

Læs hele artiklen her på epn.dk

 

 

 

 

 

Ambition om reduktion af emballage fra flere af landets største aktører på dagligvareområdet

En almen dansker bruger ca. 126 kg. emballage årligt. Heraf udgør cialis papir og plast 50 % – medens plast udgør en fjerdedel.

I Coop har man forsøgt sig ved reducere mængden af emballage på en række produkter, så indpakningen er mindre. På bagrund af det komprimerede udseende oplever koncernen, at mange kunder vælger et andet produkt, fordi den synes større (også selvom den komprimerede udgave har et højere indhold.)
Carlsberg har ligeledes forsøgt at komme ambitionen til livs ved at producere returflasker med lavere miljøpåvirkning, men det er fortsat dåseøllen, der er mest populær hos forbrugerne – Bekvemmeligheden sejrer altså i høj graf over forbrugerens vilje til at foretage det miljøretmæssige bedste valg.
Hos Arla arbejder man på at gøre al emballage genbrugelig, og man har allerede på nuværende tidspunkt lanceret en ambition om helt at blive affaldsfri i 2020.
Læs hele artiklen her på business.dk

Omdannelsen af tomme kontorer til boliger kan være løsningen på den problemstilling det europæiske ejendomsmarked står overfor

Antallet af ledige kontorlokaler er fortsat støt stigende og med Colliers’ nye analyse tyder den fremtidige udvikling kun på at fortsætte i samme retning.
Et forsøg på at komme problemet til livs er allerede at se hos Ejendomsselskabet, Jeudan.  Her har man flere gange med succes omdannet de tomme kontorlokaler til private boliger. “Vi har gjort det i nogle tilfælde, men det afhænger meget af den konkrete ejendom. Vi har kigget på ejendomme, hvor det ikke kunne betale sig. Man skal også være opmærksom på, om lejeniveauet for boliger kan holde – niveauet har været støt opadgående i fire-fem år,” lyder det fra, Per W. Hallgren, administrerende direktør i Jeudan.
Og løsningen har fået positive tilbagemeldinger fra flere spillere på markedet: “Omdannelse af boliger kan bestemt være en mulighed,” lyder det bl.a. fra Robin Rich,  markedsanalytiker fra CBRE. “Der sker en vis konvertering, og København mangler boliger,” er den tilsvarende melding fra Poul Erik Bech, EDC Erhverv.
Læs hele artiklen her på business.dk

Efterspørgslen på kontorlokaler vil blive reduceret i Europa – men de danske udlejere har ikke grund til yderligere bekymring

Af den nye analyse fra Colliers, International European Office Occupier Suvey 2013, fremgår det, at hele 9 ud af 10 lejere planlægger, at de vil ændre deres arbejdsform med henblik på at spare kontorplads inden for de kommende år. Lejernes bud på besparelsen spænder fra alt mellem deling af kontorpladser til hjemme- og fjernarbejdspladser. Hvis denne planlægning føres til livs vil denne reduktion formentlig sætte lejepriserne til diskussion og i næste led ejendomsværdien.
Det fremgår derudover af rapporten, at over 45 procent af de adspurgte planlægger en indskrænkning af deres europæiske tilstedeværelse (flytning af produktion mv.), mens kun 23 procent planlægger en udvidelse. Peter Lassen, direktør i Colliers, mener dog ikke på trods af udviklingen på det europæiske marked, at de danske ejendomsselskaber har grund til bekymring ” Min fornemmelse er, at niveauet har stabiliseret sig. Det er meget dyrt at flytte, så med mindre virksomhederne ikke kan blive enige med deres udlejere, vil de prøve at indrette sig anderledes i de eksisterende lokaler. Og vi har set, at udlejerne i Danmark er ret dygtige til at holde på deres lejere. Der er tiltag i gang, allerede inden de her ting kommer til udtryk,” lyder det fra direktøren i Colliers.
Læs hele artiklen her på business.dk  med yderligere henvisninger til Colliers’ netop offentliggjorte analyse

Visionen om et københavnsk byrum kan nu realiseres

Det nye byrum, der skal berige det københavnske kulturliv, forventes at stå færdigt i 2015.

Det var doneringen af en parkeringkælder samt en plads ved Skuespilhuset af foreningen, Realdania, der for alvor muliggjorde projektets realitet.

Byrummet, der kommer til at strække sig over arealet fra Nyhavn, promenaden ved Skuespilhuset og hele Kvæsthuspladsen, skal huse utallige udendørs arrangementer så som teater, markeder og en række fysiske aktiviteter bl.a. beachvolley.

Læs mere om projektet på: dr.dk