Stor efterspørgsel efter erhvervslokaler

Højkonjunktur på erhvervslokalemarkedet betyder, at det er let at være udlejer. Udlejningshastigheden er steget og det er derfor let at finde en lejer til sine lokaler, især i de større byer. Generelt er billedet, at det er lokalesøgerne der betaler sig til at få adgang til udlejerens kontaktoplsyninger.

Læs mere her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *