Ambition om reduktion af emballage fra flere af landets største aktører på dagligvareområdet

En almen dansker bruger ca. 126 kg. emballage årligt. Heraf udgør cialis papir og plast 50 % – medens plast udgør en fjerdedel.

I Coop har man forsøgt sig ved reducere mængden af emballage på en række produkter, så indpakningen er mindre. På bagrund af det komprimerede udseende oplever koncernen, at mange kunder vælger et andet produkt, fordi den synes større (også selvom den komprimerede udgave har et højere indhold.)
Carlsberg har ligeledes forsøgt at komme ambitionen til livs ved at producere returflasker med lavere miljøpåvirkning, men det er fortsat dåseøllen, der er mest populær hos forbrugerne – Bekvemmeligheden sejrer altså i høj graf over forbrugerens vilje til at foretage det miljøretmæssige bedste valg.
Hos Arla arbejder man på at gøre al emballage genbrugelig, og man har allerede på nuværende tidspunkt lanceret en ambition om helt at blive affaldsfri i 2020.
Læs hele artiklen her på business.dk