Blandede signaler fra detail- og industrihandlen

Optimismen er til at syne i industrien medens detailhandlen bærer præg af modsatte indikationer, viser ny opgørelse fra Danmarks Statistik

Konjunkturindikatoren for bygge og anlæg var i denne måned  -16 sammenlignet med augusts 15. Industrien oplevede en sammensat stigning fra – 6 til -2.
De optimistiske toner i serviceerhvervene skinnede igennem i en indikationsstigning fra -1 til 4. Modsat Detailhandlen, der er faldet med hele 10 point i konjunkturs barometeret fra august til september i år.

Positive udmeldinger fra Danske Bank

Den øgede forventning både i industrien og i serviceerhvervene behager Danske Bank, der påpeger, at det er første gang siden 2011 man ser en indstilling, der trækker på smilebåndene, præsenteret i serviceerhvervene.

Den store stigning i servicetilliden er et tegn på en stigende tro på, at der i øjeblikket er en vending undervejs i dansk økonomi. Det går bedre på vores eksportmarkeder, hvilket har fået industritilliden til at stige og forbrugertilliden er også steget markant. Det er begge dele noget som smitter af på humøret i serviceerhvervene,” knytter økonomen Jens Nærvig Pedersen til opgørelse fra dst.dk

Læs hele artiklen her på business.dk