22.500 kvm psykiatri på Bispebjerg skal byde patienter og pårørende velkommen og skabe sikkerhed

I 2018 begynder byggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg, som kommer til at rumme 200 en-sengsstuer, akutmodtagelse og ETC klinik. Rådgiverholdet bag byggeriet til 600 millioner kr. består af Friis & Moltke og PLH Arkitekter med underrådgiverne Søren Jensen A/S, SINTEF og Møller & Grønborg. Byggeriet skal imødekomme flere forskellige krav: dels er det vigtigt, at både patienter og pårørende føler sig velkomne og hverken bliver stigmatiseret eller pakket ind – dels skal sikkerheden være i top for at skabe tryghed omkring den lille del af patienterne, som kan være udadreagerende. Dette skaber udfordringer for arkitekterne, der må skabe mulighed for, at personalet kan løbe til fra flere afsnit i tilfælde af alarm, at der er sikkerhedssluser og flere døre i hvert rum, men også at naturen er helt tæt på byggeriet, og at patienterne selv kan søge rolige omgivelser, fx sanserum.

Læs mere her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *