Stigende antal af tomme butikslokaler i landets kommuner

Det stigende antal af tomme butikslokaler skyldes den store konkurrence fra nethandel. Tomme lokaler påvirker bylivet negativt, da de blot bidrager til kedelige butiksfacader. De tomme lokaler kan i stedet anvendes til f.eks. kontorer eller boliger, som trods alt kan bidrage lidt til bylivet.

Læs mere her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *